Lajme

Takim trepalësh me përfaqësues të punëdhënësve, punëmarrësve dhe institucioneve shtetërore të angazhuara në këtë mekanizëm (Ministria e Financave dhe Ekonomisë përgjegjëse për çështjet e marrëdhënieve industriale #MFE, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Komisioneri Anti Diskriminim #KAD, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale #ISHPSHS , Angjencia Kombëtare e Punësimit dhe

Takim i zgjeruar me Kryeministrin Rama dhe me përfaqësues të dhomave dhe shoqatave shqiptare e të huaja; ku u diskutua mbi përmirësimin e klimës së biznesit, rritjen e bashkëpunimit reciprok në funksion të zhvillimit ekonomik e social të vendit.
Procesi i adresimit të rekomandimeve do të vazhdojë me qëllim nxitjen e

BiznesAlbania merr pjesë në aktivitetin e organizuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës në kuadër të projektit ESAP2:

"Platforma e Punësimit dhe Çështjeve Sociale 2" & "Promovimi i marrëveshjeve kolektive në Ballkanin Perëndimor"

 Çertifikuar për aftësi në ndërmjetësim/pajtim.
Dy përfaqësues nga BiznesAlbania anëtarë të zyrave të pajtimit trajnohen dhe certifikohen për ndërmjetësimin/pajtimin e mosmarrëveshjeve/konflikteve në punë nga Qendra Ndërkombëtare e Trajnimeve të ILO-s  (ITC ILO Turin).
Faleminderit ekspertëve trajnues të ITC-ILO Torino, Zj. Andrea Isabel Franconi, Z. Malcolm Currie dhe Z. John Harrington

Kontakte

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355682082666

E-mail : info@biznesalbania.org.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4, Tirana / Albania

fb.com/biznes.albania.1