Lajme

Thirrje për aplikim - PROJEKT EWAC

 

 

Organizata Ndërkombëtare të Punës (ILO) në bashkëpunim me BiznesAlbania dhe ProExport Albania po zbaton Projektin “Fuqizimi i Grave Kundër Covid-19”, i cili synon të mbështesë sektorët e prodhimit ose përpunimit të tekstilit, lëkurës dhe këpucëve.

Kjo thirrje për aplikim lidhet me implementimin e komponentit të dytë të këtij projekti:

“Ofrimi i ndihmës teknike dhe financiare për kompanitë e përzgjedhura për zbatimin e masave mbrojtëse të shëndetit dhe sigurisë në punë (veçanërisht zbatimin e Protokolleve të Kuqe të Qeverisë së Shqipërisë dhe standardeve të ILO-s për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (OSH) të përshtatura për mbrojtjen kundër Covid-19”

Ky projekt financohet nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim (SIDA). Buxheti i përgjithshëm për këtë komponent të projektit arrin në vlerën 100 000 USD, i cili do të shpërndahet në 10 kompanitë që do të përzgjidhen nga Komisioni i Vlerësimit.

Organizata Ndërkombëtare të Punës fton të gjithë anëtarët e ProExport Albania, shoqata e vetme e ndërmarrjeve "fason", anëtare e BiznesAlbania të aplikojnë në këtë projekt duke plotësuar Formularin e Aplikimit bashkëngjitur.

Afati për dorëzimin e Formularit të Aplikimit është data 25 Djetor 2020.

Në pritje të aplikimeve tuaja.

https://biznesalbania.org.al/images/Udhezimi_per_Aplikim_SSHP_EWAC_ILO.pdf

https://biznesalbania.org.al/images/FORMULARI.docx

 

Kontakte

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355682082666

E-mail : info@biznesalbania.org.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4, Tirana / Albania

fb.com/biznes.albania.1