Projekte

Gusht 2017 – Janar 2019 – “Rrjeti i Ndërmarrjeve të Drejta Kreative dhe Inovative, CIDE – NET”.

Sektori: Artizanat, Furra buke/Agroushqim, Turizëm, Tekstile. Objektivi kryesor i projektit është rritja e aftësive dhe aftësive të SME-ve/Sipërmarrësve në lidhje me adoptimin e parimeve dhe praktikave të Kreativitetit dhe Inovacionit në funksionet e
tyre të prodhimit, organizimit dhe marketingut.

Kontakte

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355682082666

E-mail : info@biznesalbania.org.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4, Tirana / Albania

fb.com/biznes.albania.1