Projekte

Shtator 2016 - Dhjetor 2016 - “Rritja e konkurrencës së turizmit rajonal nëpërmjet rritjes së kapaciteteve njerëzore të bizneseve turistike”.

Sektori: Turizëm, Edukim dhe Trajnim për të mbështetur bizneset turistike në Durrës dhe Pogradec. Zbatimi i projektit konsiston në Shërbimet e Turizmit, Kërkimin e nevojave të Tregut, Edukimin dhe Trajnimin në vendin e punës, rritjen e 
kapaciteteve njerëzore dhe përmirësimin e ofertës turistike.

Kontakte

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355682082666

E-mail : info@biznesalbania.org.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4, Tirana / Albania

fb.com/biznes.albania.1