Projekte

Janar 2016- Dhjetor 2016 -“ Forcimi i Dialogut Social per Vendet e Ballkanit Perendimor”

Sektori : Dialogu Social , Krijimi i lidhjeve ndermjet partnereve social ne vend dhe bashkepunimi me vendet e rajonit.

Kontakte

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355682082666

E-mail : info@biznesalbania.org.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4, Tirana / Albania

fb.com/biznes.albania.1