Seminar: Shkëmbim rajonal përvojash në fushën e edukimit dual në zejtari në Evropën Juglindore në mes të partnerëve të projektit nga Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia dhe Kosova

Seminar

Programi:

E mërkurë, 28.09.2016 

Pjesëmarrësit:  Ekip ekspertësh nga Gjermania

Organizatat partnere nga Mali i Zi, Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria

Biznes Albania

Përfaqësues nga ministritë dhe agjencitë nga Tirana

Përfaqësues të GiZ-it,Ambasada e Gjermanisë në Tiranë

Shkolla profesionale nga Tirana

Ndërmarrje nga Tirana

 

 

09.00                Hapja

Fjale pershendetese ngaMinistri i MireqeniesSociale dhe Rinise Zoti Blendi Klosi, Perfaqesuesi i Ambasades Gjermane

Presidenti i BiznesAlbania-s zoti Luan Bregasi,

Perfaqesuesi i SEQUA

 

09:15                Pasqyra e iniciativave të projektit në fushën e Edukimit dual në Evropën Juglindore – suksese dhe vështirësi

                        Emil Vasilev, Drejtor ekzekutiv i Zyrës Ballkanike për Asistencë në Shtresën e Mesme

 

09.45                Projekti pilot Futja e praktikës në ndërmarrje për nxënësit e dy profesioneve zejtare në Shqipëri

Prezantim: Koli Sinjari, Drejtor Ekzekutiv ii Projekteve  i BiznesAlbania

Fjalime të shkurtra nga ana e drejtorisë së shkollave dhe nga ana e ndërmarrjeve

 

10.15                Projekti pilot në Shkollën e Transportit Automobilistik,

Snezhana Denkovska, Drejtore Ekzekutive e Dhomës Zejtare në Shkup

Përfaqësuese e shkollës në Shkup

 

10.45                Pushim  kafeje

 

11.15                Projekti pilotProvimi i mjeshtërisë në Malin e Zi“ – Sa i suksesshëm ka qenë projekti Hapat e mëtejshme.

Prezantim: Boris Marxhonoviç, Drejtor ekzekutiv i Dhomës së Zejtarisë dhe Sipërmarrësisë në Malin e Zi

                       

11.45                Trajnimi i zejtarëve nga Kosova në ndërmarrje Strategjia e Ministrisë së Arsimit dhe planet e Shoqatës së Zejtarëve në Prizren

Prezantim: Afrim Tejecimenaxher i sektorit Ndërmarrje të vogla dhe të Mesme në Odën Ekonomike të Kosovës dhe ish-kryetar i Shoqatës së Zejtarëve në Prizren 

Prezantim: Sami Didakryetar i Shoqatës së Zejtarëve në Prizren

 

12.15                Perspektivat dhe përgjithësimi – Emil Vasilev, znj. Evelina Përvanova

 

13.00                Pushim për drekë

Pasqyrimi ne median e shkruar:

http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=336551

top-channel.tv
Zejtarët do të kenë tanimë dhomën e tyre dhe duke u regjistruar në të do të mund të evidentohet se cili është më i mirë në zanatin e vet, këpucari apo hidrauliku më i mirë.

http://www.oranews.tv/ekonomi/ministri-klosi-me-shume-mundesi-per-rrjetin-i-ri-te-zejtareve/

http://www.standard.al/2016/09/29/krijohet-dhoma-e-zejtarise-me-shume-mundesi-per-rrjetin-e-ri-te-zejtareve/

www.standard.al
Ligji i ri i zejtarisë i hap rrugë krijimit të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë për të përfaqësuar interesat e kësaj kategorie. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë e sheh Dhomën e Zejtarëve dhe në tërësi këtë krijimtari të rr

On October 5th, 2016, posted in: Lajmet e fundit, Njoftime by

Comments are closed.