Sherbime

Shërbimet që ofron “BiznesAlbania”
1) Konsulencë juridike dhe ekonomike.
2) Shërbime informacioni.
3) Shërbime administrative, kryesisht për ndërmarrjet e vogla.
4) Seminare trajnuese në fusha të ndryshme.
5) Arbitrazh, Zgjidhje mosmarrëveshjesh
6) Lobim
7) Advokim