DECP

Logo-DECP-300x119Cfarë është DECP?

(DECP) është Programi i Bashkëpunimit te Punedhënësve të Hollandez është një partneritet publik-privat i  themeluar  në vitin 2005 nga punëdhënsit Hollandezë dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Hollandës .


Misioni
DEPC ka për qëllim  forcimin e pozitës së organizatave të punëdhënësve të vëndeve në zhvillim. DECP, ofrojnë ekspertize të lartë profesionale dhe asistence ndaj organizatave dhe shoqatave  të punëdhënësve të vëndeve në zhvillim.

DECP forcon kapacitetet e organizatave të biznesit në zhvillimin e vendeve duke transferuar njohuri dhe pervojë nga bashkëpunimi me organizatat kombetare dhe nderkombetare përmes kontributeve financiare për programimin e aktiviteteve.

DECP bashkepunon ngushte me organiza nderkombetare përfshirë ILO (në Gjenevë), Qëndra Ndërkombëtare e Trajnimeve të ILO-s (në Torino) dhe Organizata Ndërkombëtare e Punëdhënësve (IOE) në Gjenevë .

DECP bashkëpunon gjithashtu ngushte me agjensi te tjera ne Hollande sic është programi  PUM Qëndra e Ekspertve të Hollandës dhe Qëndra për Promovimin e Importeve të Vëndeve në Zhvillim (CBI).