Lajmet e Fundit
 • Dialogu Social-Mbi Shendetin ne Pune- Biznes Albania


  Notice In the framework of the project “Creative and Innovation Driven Enterprises Network”, funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and IPA program, BiznesAlbania is requiring offers from experts for the service “Preparation of a report for national and sectoral needs, analysis implementation for the fields described in the …


 •  
 • BUSINESSEUROPE, ose e quajtur ndryshe, Konfederata e Biznesit Evropian, është zëri i më shumë se 20 milionë kompani të vogla, të mesme dhe të mëdha. Anëtarët BUSINESSEUROPE's janë 40 federata qendrore industriale dhe të punëdhënësve nga 34 vende, duke punuar së bashku për të siguruar rritjen dhe konkurrencën në Evropë.
 • IOE është Organizata Ndërkombëtare e Punëdhënësve, e cila është krijuar në vitin 1920 , sot përbëhet nga anetarë të 150 organizatave kombëtare të punëdhënësve në 143 vende të botës dhe keshillues në rajonet e Europe , Amerike , Afrike, Azia .
 • (DECP) është Programi i Bashkëpunimit te Punedhënësve të Hollandez është një partneritet publik-privat i themeluar në vitin 2005 nga punëdhënsit Hollandezë dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Hollandës .
 • Misioni i BiznesAlbania
  Misioni i BiznesAlbania

  Krijohet:
  • Për të nxitur ekonomikisht punësimin dhe mjediset e politikës sociale, të nevojshme për të mbështetur dhe për të zhvilluar sipërmarrjen e lirë dhe ekonominë e tregut;
  • Për të siguruar një forum kombëtar dhe për të sjellë së bashku, interesat e organizatave kombëtare të punëdhënësve dhe anëtarëve të tyre si dhe për të promovuar politika social-ekonomike të inicuara nga sipërmarrja;
  • Për të ndihmuar, këshilluar dhe ofruar shërbimet përkatëse dhe informacion për anëtarët, për të vendosur dhe mbajtur kontakte të përhershme midis tyre, si dhe për të koordinuar interesat punëdhënësve në nivel ndërkombëtar, veçanërisht në kuadër të ILO-s, IOE, BUSINESSEUROPE dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare;
  • Për të nxitur dhe të mbështetur përparimin dhe forcimin e organizatave të pavaruara të punëdhënësve dhe për të rritur kapacitetet e tyre të shërbimeve për të gjithë anëtarët;
  • Për të informuar opinionin publik dhe për të nxitur qeverisësit të kuptojnë e zbatojnë kërkesat e sipërmarrjes shqiptare;
  • Për të lehtësuar dhe nxitur shkëmbimin dhe transferimin e informacionit, përvojës dhe të praktikave të mira ndërmjet anëtarëve.